Nur Ali Muchtar

KATA MUTIARA

Semoga, saya dan Anda dan kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari secuplik goresan kata di bawah ini. Semoga, saya dan Anda dan kita semua bisa menerapkan segala yang baik dari kata-kata mutiara di bawah ini. Amin

[Nur Ali Muchtar_FMIPA UI]

DIA INI:

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. [Ar Ra’d: 11]

2. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. [HR. Tirmidzi]

3. Menghamba pada yang Maha Mulia niscaya akan mulia, menghamba pada yang hina niscaya akan terhina. [Abu Bakar Ash Shiddiq]

4. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imran: 191]

5. Usaha yang keras dan berdoa yang tekun, baru kita tawakal kepada Allah SWT. [Muhammad SAW]

6. Anda adalah cermin dari pikiran-pikiran Anda sendiri. [Syekh Muhammad Al Ghazali]

7. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. [QS. Al Ash: 1-3]

8. Barangsiapa yang hari ini lebih baik dibandingkan yang terdahulu, maka dia termasuk orang sukses. Barang siapa yang hari ini sama seperti yang terdahulu, maka dia termasuk orang yang tertipu. Barangsiapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan yang terdahulu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah SWT. [Muhammad SAW]

9. Berprestasi di tengah keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan dalam bentuk yang lain. [HM. Anis Matta, Lc]

10. Katakanlah (hai Muhammad), “Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. [QS. Al Ahzab: 9]

11. Ya Allah

Ampunilah aku

Tentang apa yang tidak

Mereka ketahui

Pada diriku

Ya Allah

Jadikanlah aku lebih baik

Dari apa yang mereka duga

Tentang diriku

[Abu Bakar Ash Shiddiq]

12. Janga sampai kita meninggal tanpa menghasilkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. [BS. Wibowo]

13. Sesungguhnya Kami telah membuat janji dengan Adam sebelumnya, tetapi ia lupa, dan Kami tidak menemukan ada tekad dirinya. [QS. Thaha: 115]

14. Janganlah kamu menjadi pengikut buta (orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup), yaitu orang yang berkata, “Apabila manusia berbuat baik, maka kami akan berbuat baik, dan apabila mereka melakukan kezhaliman, maka kami akan melakukan kezhaliman juga. Akan tetapi, tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia berbuat kebaikan, maka kamu juga akan melakukan kebaikan, dan apabila mereka berbuat kejahatan, maka janganlah kamu ikut melakukan kejahatan (kezhaliman). [Sunan At Tirmizi]

15. Lintasan pikiran à memori à ide / gagasan / pikiran à keyakinan à kemauan à tekad àtindakan à kebiasaan à karakter. [HM. Anis Matta, Lc]

16. If you think positive, we do positive action: Jika kita memikirkan satu hal yang positif, maka tindakan kita pun akan positif.

17. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami adalah Allah”, kemudian mereka tetap teguh (istiqomah), niscaya malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, “Janganlah kamu takut, dan jangan pula kamu bersedih, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu”. [QS. Fushshilat: 30)

18. Jadilah kalian orang-orang yang…

Atsbatuhum mauqiifan…

Yang paling kokoh atau tsabat sikapnya

Arhabuhum shadran…

Yang paling lapang dadanya

A’maquhum fikran…

Yang paling dalam pemikirannya

Ausa’uhum nazharan…

Yang paling luas cara pandangnya

Ansyatuhum’amalan…

Yang paling rajin amal-amalnya

Aslabuhum tanzhiman…

Yang paling solid penataan organisasinya

Aktsaruhum naf’an…

Yang paling banyak manfaatnya

[Mudzakirat Syaikhut Tarbiyah by KH. Rahmat Abdullah]

19. Setiap orang di antara mereka, Setara dengan seribu laki-laki. [Umar bin Khattab]

20. Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. [Al Mulk: 1-2]

21. Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. [HR. Ahmad dari Abu Hurairah]

22. Untuk bahagia, tak perlu banyak hal; ada dalam dirimu sendiri, dalam caramu berpikir. [Marcus Aurelius]

23. Menjadi penting itu baik, tetapi menjadi baik itu lebih penting.

24. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. [An Nahl: 78]

25. Manusia banyak terkecoh dalam dua hal: kesehatan dan waktu luang. [HR. Imam Bukhari, Shahih Bukhari]

26. Anda adalah apa yang berulang-ulang kali Anda pikirkan. [Arvan Pradiansyah]

27. Sesungguhnya prasangka itu sama sekali tidak berguna di depan kebenaran. [QS. Yunus: 36]

28. Walaupun satu keluarga kami tak saling mengenal

Himpunlah kembali daun-daun yang berhamburan ini

Hidupkan lagi ajaran saling mencintai

Ajari lagi kami berkhidmat seperti dulu

[Muhammad Iqbal]

29. Succes is getting what you want, Happiness is wanting what you get: Sukses adalah memperoleh apa yang Anda inginkan, Bahagia adalah menikmati apa yang Anda peroleh. [Dave Gardner]

30. Ibadah adalah upaya cerdas untuk meloloskan diri dari perangkap waktu.

31. Sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan dan akal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. [QS. Al-Isra’: 36]

32. Tebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, dan shalatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. [HR. Imam At Tirmidzi dari Abu Hurairah]

33. Kekuatan dan kelemahan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh sebesar apa tekadnya, yang merupakan energi jiwa dalam dirinya. [HM. Anis Matta, Lc]

34. Faidza faraghta fanshob wa ila rabbika farghab: Apabila Anda telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka bersiap-siaplah Anda menghadapi pekerjaan berikutnya. [salah satu ayat-Nya]

35. Ajari lagi aku meratap bagai sebatang lilin

Agar bisa kusemai lagi taman dengan tanaman

Dan pohonku tumbuh menjadi nyala kehidupan

Dengan nyala ini akan kujahit lagi

Robekan daun sang bung

[Muhammad Iqbal]

36. Sesungguhnya, yang paling mengerti diri kita, tujuan kita, obsesi kita, keinginan, kita, langkah kita, adalah kita sendiri. [HM. Anis Matta, Lc]

37. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan penampilan terbaik. [QS. At-Tiin: 4]

38. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan, walaupun hanya sedikit. [HR. Muslim]

39. Percayalah hanya pada dua hal; rencana Anda dan takdir Allah SWT. [HM. Anis Matta, Lc]

40. Dan bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang akan melihat pekerjaanmu itu. [QS. At-Taubah: 105]

41. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmaanirrahim terputuslah berkahnya. [Muhammad SAW]

42. Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikitpun tempat untuk syaitan. [Umar bin Abdul Aziz]

43. Penjara lebih aku (nabi Yusuf) sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. [QS. Yusuf: 33]

44. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat-Nya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. [HR. Bukhari dari Abu Musa Al Asy’ari]

45. Hindarilah sikap melankolik dan romantisme terhadap masa lalu. Ambillah saja hanya pelajarannya. [HM. Anis Matta]

46. Orang yang pesimis mengatakan, “Masalah ini mungkin diselesaikan, tapi sulit”, sedang orang yang optimis mengatakan, “Masalah ini sulit, tapi mungkin untuk diselesaikan”.

47. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayat-Nya menjadi bertambahlah imannya dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. [QS. Al Anfal: 2-4]

48. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk maka rasakanlah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. [HR. Bukhari Muslim]

49. Seandainya filosof terbesar dunia diminta untuk meringkas solusi problematika kemanusiaan dalam dua kata, niscaya dia tidak akan mengatakan lebih dari dua kata ini; keteguhan akhlak. [Musthafa Shadiq Ar Rafi’i]

50. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. [Al Mujadillah: 11]

51. Barangsiapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. [Thabrani dari Abu Musa]

52. Setiap manusia mempunyai dua wadah dasar yang relatif sama; waktu dan fisik. Tapi setiap orang mengelola keduanya, itulah yang memberikan hasil yang berbeda. [HM. Anis Matta, Lc]

53. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan (agama)Kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan Kami, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al Ankabut: 69]

54. Sesungguhnya Allah mencintai seorang pekerja apabila bekerja secara lisan. [Hadits]

55. Barang siapa yang memelihara ketaatan kepada Allah di masa muda dan masa kuatnya, maka Allah akan memelihara kekuatannya di saat tua dan saat kekuatannya melemah. Ia akan tetap diberi kekuatan pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir dan kekuatan akal. [Ibnu Rajab]

56. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. [QS. Muhammad: 7]

57. Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. [HR. Bukhari]

58. Ketahuilah, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jika anda punya kepentingan atau tugas selesaikan segera. [Imam Syahid Hasan Al Banna]

59. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. [QS. Al-Baqarah: 197]

60. Gunung kan kudaki

Lautan kan kusebrangi

Sawah-sawah kucangkuli

Lapangan pun kan kusapu tiap hari

Asal sukses dapat kuraih

61. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. [QS. Ar-Rahman: 33]

62. Allah menyukai orang-orang yang sabar. [QS. Ali Imran: 146]

63. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin, dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. [Imam Syahid Hasan Al Banna]

64. Kalu anda percaya akan berhasil, percaya dan benar-benar percaya, yakin dan benar-benar yakin, maka anda akan betul-betul berhasil. [David J Schwartz]

65. Kalau kita memulai langkah dengan rasa takut, maka sebenarnya kita tidak pernah melangkah. [A.H. Nayyar, Presiden Pakistan Peace Coalition]

66. Jika kau ingin bermandikan kemuliaan

Jangan puas dengan apa yang ada di bawah bintang

Sebab rasa kematian untuk urusan kecil

Seperti rasa kematian untuk perkara besar

67. Setiap orang sukses menyatakan bahwa kesuksesan hanya berada di luar ketika mereka yakin idenya akan berhasil. [Napoleon Hill]

68. Cita-cita kita harus dibuat seperti tangga, dimana kita mendakinya secara bertahap. Walaupun pentahapan ini tidak boleh dibuat terlalu rigid, tetapi ia tetap diperlukan. Sebab, ketergesa-gesaan biasanya merupakan pangkal kecerobohan dan kegagalan. [HM. Anis Matta]

69. Janganlah membiasakan diri untuk membayar setiap satu kemajuan yang kita capai dengan mengorbankan aspek-aspek yang lain dalam hidup kita. [HM. Anis Matta, Lc]

70. Tidak ada kebaikan yang dapat kita semaikan di tengah masyarakat, kecuali apabila kita mulai persentuhan kita dengan lingkungan sosial dimana kita berada dengan cinta. [HM. Anis Matta, Lc]

71. Cinta adalah kumpulan dari semua keinginan baik kepada orang lain. [HM. Anis Matta, Lc]

72. Inti dari seni komunikasi adalah kemampuan memahami orang lain dan kemampuan membuat orang lain memahami kita. [HM. Anis Matta, Lc]

73. Sesungguhnya aku mempunyai jiwa perindu; tidak pernah jiwaku meraih sebuah kedudukan, melainkan ia pasti merindukan lagi kedudukan di atasnya. Sekarang, ia telah sampai pada kedudukan yang tertinggi di dunia (khalifah), dan tidak ada lagi yang melebihi kedudukan ini, tetapi kini, jiwaku mulai merindukan surga. [Umar bin Abdul Aziz]

74. Mereka yang bertekad menjadi raksasa dan legenda, biasanya menutup mata atas kesuksesan yang ia raih, apalagi kesuksesan kecil. Sukses dalam pandangan mereka merupakan satuan-satuan yang terangkai secara berkesinambungan dalam bingkai waktu. Setiap sukses yang mereka raih biasanya dipersepsikan sebagai salah satu unti dari keseluruhan sukses yang mereka rencanakan. [HM. Anis Matta, Lc]

75. Banyak mengingat akhirat merupakan sumber energi yang sangat besar bagi motivasi hidup kita. [HM. Anis Matta, Lc]

76. Misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT, dalam artian yang seluas-luasnya: mendapatkan ridha dan surga-Nya. [HM. Anis Matta]

77. Merenung dalam jangka waktu yang lama tentang satu tema secara terus menerus merupakan sumber kejeniusan seseorang. [HM. Anis Matta, Lc]

78. Perenungan bertujuan menciptakan kedekatan dan harmoni antara berbagai unsur kepribadian kita; fisik, akal, dan jiwa. Melalui perenungan kita menjadi lebih dekat dengan diri sendiri dan lebih mampu menikmati saat-saat kesendririan. [HM. Anis Matta, Lc]

79. Ada enam hal yang harus selalu dikembangankan oleh setiap orang secara terus menerus, yaitu: fisik, intelektual, spiritual, emosional, jaringan sosial, dan dukungan finansial. [HM. Anis Matta, Lc]

80. Pikiran adalah bingkai yang membatasi ruang tindakan. Pikiran adalah ruang penciptaan pertama bagi manusia. Maka, tidak ada tindakan yang dapat melampaui luasnya wilayah pikiran, dan sebuah tindakan menampakkan diri dalam pikiran, sebelum ia menempakkan diri dalam kenyataan. [HM. Anis Matta, Lc]

81. Pahlawan sejati adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap momentum kepahlawanan. [HM. Anis Matta, Lc]

82. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur’an maka kita akan mendapatkan hal-hal yang senantiasa baru. [Alija ‘Izzetbegovic, mantan Presiden Bosnia]

 

MUTIARA INI

Semoga, saya dan Anda dan kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari secuplik goresan kata di bawah ini. Semoga, saya dan Anda dan kita semua bisa menerapkan segala yang baik dari kata-kata mutiara di bawah ini. Amin

[Nur Ali Muchtar_FMIPA UI]

DIA INI:

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. [Ar Ra’d: 11]

2. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. [HR. Tirmidzi]

3. Menghamba pada yang Maha Mulia niscaya akan mulia, menghamba pada yang hina niscaya akan terhina. [Abu Bakar Ash Shiddiq]

4. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imran: 191]

5. Usaha yang keras dan berdoa yang tekun, baru kita tawakal kepada Allah SWT. [Muhammad SAW]

6. Anda adalah cermin dari pikiran-pikiran Anda sendiri. [Syekh Muhammad Al Ghazali]

7. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. [QS. Al Ash: 1-3]

8. Barangsiapa yang hari ini lebih baik dibandingkan yang terdahulu, maka dia termasuk orang sukses. Barang siapa yang hari ini sama seperti yang terdahulu, maka dia termasuk orang yang tertipu. Barangsiapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan yang terdahulu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah SWT. [Muhammad SAW]

9. Berprestasi di tengah keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan dalam bentuk yang lain. [HM. Anis Matta, Lc]

10. Katakanlah (hai Muhammad), “Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. [QS. Al Ahzab: 9]

11. Ya Allah

Ampunilah aku

Tentang apa yang tidak

Mereka ketahui

Pada diriku

Ya Allah

Jadikanlah aku lebih baik

Dari apa yang mereka duga

Tentang diriku

[Abu Bakar Ash Shiddiq]

12. Janga sampai kita meninggal tanpa menghasilkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. [BS. Wibowo]

13. Sesungguhnya Kami telah membuat janji dengan Adam sebelumnya, tetapi ia lupa, dan Kami tidak menemukan ada tekad dirinya. [QS. Thaha: 115]

14. Janganlah kamu menjadi pengikut buta (orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup), yaitu orang yang berkata, “Apabila manusia berbuat baik, maka kami akan berbuat baik, dan apabila mereka melakukan kezhaliman, maka kami akan melakukan kezhaliman juga. Akan tetapi, tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia berbuat kebaikan, maka kamu juga akan melakukan kebaikan, dan apabila mereka berbuat kejahatan, maka janganlah kamu ikut melakukan kejahatan (kezhaliman). [Sunan At Tirmizi]

15. Lintasan pikiran à memori à ide / gagasan / pikiran à keyakinan à kemauan à tekad àtindakan à kebiasaan à karakter. [HM. Anis Matta, Lc]

16. If you think positive, we do positive action: Jika kita memikirkan satu hal yang positif, maka tindakan kita pun akan positif.

17. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami adalah Allah”, kemudian mereka tetap teguh (istiqomah), niscaya malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, “Janganlah kamu takut, dan jangan pula kamu bersedih, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu”. [QS. Fushshilat: 30)

18. Jadilah kalian orang-orang yang…

Atsbatuhum mauqiifan…

Yang paling kokoh atau tsabat sikapnya

Arhabuhum shadran…

Yang paling lapang dadanya

A’maquhum fikran…

Yang paling dalam pemikirannya

Ausa’uhum nazharan…

Yang paling luas cara pandangnya

Ansyatuhum’amalan…

Yang paling rajin amal-amalnya

Aslabuhum tanzhiman…

Yang paling solid penataan organisasinya

Aktsaruhum naf’an…

Yang paling banyak manfaatnya

[Mudzakirat Syaikhut Tarbiyah by KH. Rahmat Abdullah]

19. Setiap orang di antara mereka, Setara dengan seribu laki-laki. [Umar bin Khattab]

20. Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. [Al Mulk: 1-2]

21. Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. [HR. Ahmad dari Abu Hurairah]

22. Untuk bahagia, tak perlu banyak hal; ada dalam dirimu sendiri, dalam caramu berpikir. [Marcus Aurelius]

23. Menjadi penting itu baik, tetapi menjadi baik itu lebih penting.

24. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. [An Nahl: 78]

25. Manusia banyak terkecoh dalam dua hal: kesehatan dan waktu luang. [HR. Imam Bukhari, Shahih Bukhari]

26. Anda adalah apa yang berulang-ulang kali Anda pikirkan. [Arvan Pradiansyah]

27. Sesungguhnya prasangka itu sama sekali tidak berguna di depan kebenaran. [QS. Yunus: 36]

28. Walaupun satu keluarga kami tak saling mengenal

Himpunlah kembali daun-daun yang berhamburan ini

Hidupkan lagi ajaran saling mencintai

Ajari lagi kami berkhidmat seperti dulu

[Muhammad Iqbal]

29. Succes is getting what you want, Happiness is wanting what you get: Sukses adalah memperoleh apa yang Anda inginkan, Bahagia adalah menikmati apa yang Anda peroleh. [Dave Gardner]

30. Ibadah adalah upaya cerdas untuk meloloskan diri dari perangkap waktu.

31. Sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan dan akal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. [QS. Al-Isra’: 36]

32. Tebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, dan shalatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. [HR. Imam At Tirmidzi dari Abu Hurairah]

33. Kekuatan dan kelemahan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh sebesar apa tekadnya, yang merupakan energi jiwa dalam dirinya. [HM. Anis Matta, Lc]

34. Faidza faraghta fanshob wa ila rabbika farghab: Apabila Anda telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka bersiap-siaplah Anda menghadapi pekerjaan berikutnya. [salah satu ayat-Nya]

35. Ajari lagi aku meratap bagai sebatang lilin

Agar bisa kusemai lagi taman dengan tanaman

Dan pohonku tumbuh menjadi nyala kehidupan

Dengan nyala ini akan kujahit lagi

Robekan daun sang bung

[Muhammad Iqbal]

36. Sesungguhnya, yang paling mengerti diri kita, tujuan kita, obsesi kita, keinginan, kita, langkah kita, adalah kita sendiri. [HM. Anis Matta, Lc]

37. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan penampilan terbaik. [QS. At-Tiin: 4]

38. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan, walaupun hanya sedikit. [HR. Muslim]

39. Percayalah hanya pada dua hal; rencana Anda dan takdir Allah SWT. [HM. Anis Matta, Lc]

40. Dan bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang akan melihat pekerjaanmu itu. [QS. At-Taubah: 105]

41. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmaanirrahim terputuslah berkahnya. [Muhammad SAW]

42. Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikitpun tempat untuk syaitan. [Umar bin Abdul Aziz]

43. Penjara lebih aku (nabi Yusuf) sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. [QS. Yusuf: 33]

44. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat-Nya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. [HR. Bukhari dari Abu Musa Al Asy’ari]

45. Hindarilah sikap melankolik dan romantisme terhadap masa lalu. Ambillah saja hanya pelajarannya. [HM. Anis Matta]

46. Orang yang pesimis mengatakan, “Masalah ini mungkin diselesaikan, tapi sulit”, sedang orang yang optimis mengatakan, “Masalah ini sulit, tapi mungkin untuk diselesaikan”.

47. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayat-Nya menjadi bertambahlah imannya dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. [QS. Al Anfal: 2-4]

48. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk maka rasakanlah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. [HR. Bukhari Muslim]

49. Seandainya filosof terbesar dunia diminta untuk meringkas solusi problematika kemanusiaan dalam dua kata, niscaya dia tidak akan mengatakan lebih dari dua kata ini; keteguhan akhlak. [Musthafa Shadiq Ar Rafi’i]

50. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. [Al Mujadillah: 11]

51. Barangsiapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. [Thabrani dari Abu Musa]

52. Setiap manusia mempunyai dua wadah dasar yang relatif sama; waktu dan fisik. Tapi setiap orang mengelola keduanya, itulah yang memberikan hasil yang berbeda. [HM. Anis Matta, Lc]

53. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan (agama)Kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan Kami, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al Ankabut: 69]

54. Sesungguhnya Allah mencintai seorang pekerja apabila bekerja secara lisan. [Hadits]

55. Barang siapa yang memelihara ketaatan kepada Allah di masa muda dan masa kuatnya, maka Allah akan memelihara kekuatannya di saat tua dan saat kekuatannya melemah. Ia akan tetap diberi kekuatan pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir dan kekuatan akal. [Ibnu Rajab]

56. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. [QS. Muhammad: 7]

57. Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. [HR. Bukhari]

58. Ketahuilah, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jika anda punya kepentingan atau tugas selesaikan segera. [Imam Syahid Hasan Al Banna]

59. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. [QS. Al-Baqarah: 197]

60. Gunung kan kudaki

Lautan kan kusebrangi

Sawah-sawah kucangkuli

Lapangan pun kan kusapu tiap hari

Asal sukses dapat kuraih

61. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. [QS. Ar-Rahman: 33]

62. Allah menyukai orang-orang yang sabar. [QS. Ali Imran: 146]

63. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin, dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. [Imam Syahid Hasan Al Banna]

64. Kalu anda percaya akan berhasil, percaya dan benar-benar percaya, yakin dan benar-benar yakin, maka anda akan betul-betul berhasil. [David J Schwartz]

65. Kalau kita memulai langkah dengan rasa takut, maka sebenarnya kita tidak pernah melangkah. [A.H. Nayyar, Presiden Pakistan Peace Coalition]

66. Jika kau ingin bermandikan kemuliaan

Jangan puas dengan apa yang ada di bawah bintang

Sebab rasa kematian untuk urusan kecil

Seperti rasa kematian untuk perkara besar

67. Setiap orang sukses menyatakan bahwa kesuksesan hanya berada di luar ketika mereka yakin idenya akan berhasil. [Napoleon Hill]

68. Cita-cita kita harus dibuat seperti tangga, dimana kita mendakinya secara bertahap. Walaupun pentahapan ini tidak boleh dibuat terlalu rigid, tetapi ia tetap diperlukan. Sebab, ketergesa-gesaan biasanya merupakan pangkal kecerobohan dan kegagalan. [HM. Anis Matta]

69. Janganlah membiasakan diri untuk membayar setiap satu kemajuan yang kita capai dengan mengorbankan aspek-aspek yang lain dalam hidup kita. [HM. Anis Matta, Lc]

70. Tidak ada kebaikan yang dapat kita semaikan di tengah masyarakat, kecuali apabila kita mulai persentuhan kita dengan lingkungan sosial dimana kita berada dengan cinta. [HM. Anis Matta, Lc]

71. Cinta adalah kumpulan dari semua keinginan baik kepada orang lain. [HM. Anis Matta, Lc]

72. Inti dari seni komunikasi adalah kemampuan memahami orang lain dan kemampuan membuat orang lain memahami kita. [HM. Anis Matta, Lc]

73. Sesungguhnya aku mempunyai jiwa perindu; tidak pernah jiwaku meraih sebuah kedudukan, melainkan ia pasti merindukan lagi kedudukan di atasnya. Sekarang, ia telah sampai pada kedudukan yang tertinggi di dunia (khalifah), dan tidak ada lagi yang melebihi kedudukan ini, tetapi kini, jiwaku mulai merindukan surga. [Umar bin Abdul Aziz]

74. Mereka yang bertekad menjadi raksasa dan legenda, biasanya menutup mata atas kesuksesan yang ia raih, apalagi kesuksesan kecil. Sukses dalam pandangan mereka merupakan satuan-satuan yang terangkai secara berkesinambungan dalam bingkai waktu. Setiap sukses yang mereka raih biasanya dipersepsikan sebagai salah satu unti dari keseluruhan sukses yang mereka rencanakan. [HM. Anis Matta, Lc]

75. Banyak mengingat akhirat merupakan sumber energi yang sangat besar bagi motivasi hidup kita. [HM. Anis Matta, Lc]

76. Misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah SWT, dalam artian yang seluas-luasnya: mendapatkan ridha dan surga-Nya. [HM. Anis Matta]

77. Merenung dalam jangka waktu yang lama tentang satu tema secara terus menerus merupakan sumber kejeniusan seseorang. [HM. Anis Matta, Lc]

78. Perenungan bertujuan menciptakan kedekatan dan harmoni antara berbagai unsur kepribadian kita; fisik, akal, dan jiwa. Melalui perenungan kita menjadi lebih dekat dengan diri sendiri dan lebih mampu menikmati saat-saat kesendririan. [HM. Anis Matta, Lc]

79. Ada enam hal yang harus selalu dikembangankan oleh setiap orang secara terus menerus, yaitu: fisik, intelektual, spiritual, emosional, jaringan sosial, dan dukungan finansial. [HM. Anis Matta, Lc]

80. Pikiran adalah bingkai yang membatasi ruang tindakan. Pikiran adalah ruang penciptaan pertama bagi manusia. Maka, tidak ada tindakan yang dapat melampaui luasnya wilayah pikiran, dan sebuah tindakan menampakkan diri dalam pikiran, sebelum ia menempakkan diri dalam kenyataan. [HM. Anis Matta, Lc]

81. Pahlawan sejati adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap momentum kepahlawanan. [HM. Anis Matta, Lc]

82. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur’an maka kita akan mendapatkan hal-hal yang senantiasa baru. [Alija ‘Izzetbegovic, mantan Presiden Bosnia]

21 Responses to "KATA MUTIARA"

like this,,
izin yaa kalo ntar kapan-kapan aku copas bwt status di Fb,,hehe

monggo teh. semoga bermanfaat

makasih dah berkenan berkunjung di blog saya, semoga jamuan saya tidak mengeewakan

Semoga sy bisa mengambil hikmah & bisa menerapkannya dlm kehidupan sehari-hari… amin…

Makasih kata-kata mutiaranya,,tambah lagi ya bang..izin masukin artikel ini ke google reader saya, tks..

bagguuussssssssssssssssssss bangeettt nih>>> izin copy yaaa>>>>

wah, syntax nya ikut2 muncul ya kang
🙂

tp…good,
saya juga suka ngumpulin sms2 tausyiah kaya gini…

Kalimatnya bagus2….semoga ku bisa menjadi lebih baik setelah membaca semua ini….Amin

izin kopas ya.jazzakallah gan.:)

I LOV3 U

goresan yang bagus untuk hidup yang lebih baik

Blh ya taruh distatusku..

boleh copas g ini. smoga bs bermanfaat. syukron

Izin copas yah.. 😛
mudah2an manfaat… 😀

izin ambil kata katanya ya…..
terima kasih…. 😉

izin copas jga y

jalan hari ini adalah jalan untuk hari esok.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Total Kunjungan:

  • 661,492 hits

Follow me on Twitter

Yang Lagi OL

PageRank

Kenal Lebih Dekat di:

%d bloggers like this: